PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Koordinatörlüğü, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.

Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.

Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.

Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.

Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.

“Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, gibi konularda profosyonel uzman desteği ile bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.

Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.

Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.

Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.

Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi Gerekli dokümanların (broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması.

  • Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 24. Sok No:19 Menteşe/Muğla
  • 0252 214 10 00
  • mugla@amerikanturkkoleji.com